Thursday, 25 February 2021 CSI5* International Show Jumping

Afgelast

Wegens de onvoorzienbare verdere ontwikkeling van de COVID-19 pandemie
en de daarmee samenhangende maatregelen, kunnen we helaas ook in 2021
ons evenement "Horses & Stars" in combinatie met het CSI5*
International Show Jumping niet doorvoeren. Dat dwingt ons als
organisator helaas ertoe het CSI5* International Show Jumping, dat voor
11 tot en met 13 juni 2021 op de agenda stond, af te gelasten.

We hopen desondanks ons evenement toekomstig weer doorgang te laten
vinden en informeren tijdig over de locatie en het tijdstip.

Blijf gezond!

Glock Horse Performance Center GmbH